Nejste spokojení s tím, co vám vnucují? Myslíte si, že neexistuje jiná možnost, jak žít? Ale existuje.

 
 

Profil konzumenta

Vytvořeno 08.09.2009 09:27:03 | Poslední změna 08.09.2009 09:32:37
 
V tomto článku bych rád objasnil, jak naše společnost systematicky přetváří člověka podle svých nehumánních představ.
Vzhledem k tomu, že se tato společnost nazývá konzumní (nadbytečná), budeme pro obyvatele používat název konzument.
 
Myslíte si, že by tato společnost chtěla samostatné, osvícené a vysoce inteligentní jedince? Jedince, kteří by neuznávali žádná pravidla? (Pravidla, která jsou příliš hloupá, než aby je uznávali.)
Příkladem můžou být tzv. Indigové děti – jsou to děti, které mají pro nás nepochopitelné schopnosti a vysokou inteligenci. (Jsou známy případy mnoha dětí do 7 let, které dokázaly vidět nemoci, aury, léčit nemoci a přeměňovat energie, vyprávět detailní informace o jiných světech a o znalostech, o kterých nemáme ani tušení.) Tyto děti jsou téměř vždy nezařaditelné do kolektivu, neuznávají pravidla ani autority a rodiče, kteří neznají odpovědi na jejich zvláštní otázky, jsou zcela bezradní a nedokážou je vychovat.
Tím chci říct, že tato společnost nemůže vychovávat jedinečné osobnosti, protože by jí časem zcela zničily a přeměnily na jinou a mnohem rozumnější. Několik mocných oligarchů by přišlo o svoje peníze, vliv a veškerou moc.
Když se podíváme na nejvýznamnější politické a revoluční osobnosti, zjistíme, že všichni skončili nepřirozenou smrtí.
Namátkou jmenujme nejznámější: Ježíš Nazaretský, Sokrates, Galileo Galilei, Jan Hus, Abraham Lincoln, Martin Luther King, Mahátma Gándhí, John Lennon, John Fitzgerald Kennedy a další. Tito lidé se snažili světu předat svoje poselství, nebo jej změnit na lepší svět. Systém si však nepřál, aby tito lidé oslovovali masy lidí. Proč? Protože by tak ztrácel svojí moc. Tu největší moc má totiž tím, že ovládá naší vlastní mysl.
 
 
Když se podíváme do historie, tak zjistíme, že se systém po menších neúspěších zdárně propracoval k téměř dokonalým metodám, jak ovládat lidský mozek.
Ve starověku mimo velké říše jako byla římská, říše Alexandra, atd. nepozorujeme žádné metody zotročování či manipulování vlastních obyvatel. Vesnice má zpravidla jednoho vládce, který má status spíše rodového vládce. Každá profese zde má svoje místo a celá vesnice funguje jako symbiotický celek ve vztahu s přírodou a okolím. Náboženství je většinou animistické a do života zasahuje pouze jako pomocný element. Ve vesnici existuje spíše rovnostářská hierarchie, vyjímaje vládce a jeho rodinu. Vládce má omezenou moc a může být kdykoliv nahrazen jiným, lepším.
 
Ve středověku se již setkáváme s rozdělením na několik vrstev. Nejvyšší vrstva jsou vládci, králové – mají neomezenou a dědičnou moc, většinu bohatství a status neomylných vládců.
Těsně pod nimi stojí šlechta, která má značné bohatství a velký vliv na vládce.
Prostřední vrstva je církev a duchovní. Má mnohdy větší moc než samotný vládce a je jednou z nejsilnějších autorit. Je to první instituce, která systematicky manipuluje s lidmi a získává jejich majetek pod záminkou jejich vlastního dobra. Církev je předchůdce dnešních korporací, které záměrně uchovávají masy v nevědomosti.
Poslední vrstvou jsou poddaní, kteří nemají žádné bohatství a musí sloužit vyšším vrstvám. Často si uvědomují nerovnost systému, a proto dochází občas k bouřím a nevolím. Tento středověký pokus o zotročení lidí na poslušné hlupáky ovšem nevyšel, protože k lidem se s příchodem renesance a vznikem knihtisku donášely nové informace a vzdělanost.
 
S novověkem přicházejí nové technologie a nové metody. Protože lidé jsou stále vzdělanější a informovanější, bylo nutné vymyslet sofistikovanější metodu, než povídačky o bohu a jeho hněvu. Církev měla stále obrovskou moc, ale už neovládala mysl lidí a to právě díky takovým velikánům jako byli: Galileo Galilei, Johannes Kepler, Jan Hus, Voltaire, Denis Diderot, atd.
V novověku vznikla další instituce, která měla až do dnešních dnů naprosto změnit způsob, jak ovládat lidské myšlení. Začaly se budovat školy ve všech zemích. (církevní školy vznikaly už ve středověku). Tyto školy neměly za úkol vzdělávat lidi, jak nám namlouvají učitelé. Měly za úkol udělat z lidí pracovní stroje. Člověk se najednou musel učit psát, počítat a samozřejmě odbornost svojí budoucí profese. Bylo to velice efektivní, protože lidi učili, jak dodržovat časy, jak poslouchat autority a jak se z živého a hravého dítěte, stát klidným, soustředěným a pracovitým robotem. Takový vyučený žák byl mnohem efektivnější při výrobě, protože mohl počítat zboží a zapisovat různé údaje a podobně. Jasným důkazem zůstává dnešní školství. Proč vás neučí nic ze života? Jak být úspěšný ve světě nelítostné konkurence, jak být šťastný, jak meditovat, jak správně milovat, jak být zdravý a silný? Protože nic z toho systém nepotřebuje. Naučí vás pouze odbornost, kterou budete potřebovat do vaší budoucí práce. Co se týče ostatních předmětů, tak vás pouze usměrňují a dávají pocit jakési základní vzdělanosti. V historii se dozvíte o strašlivých válkách a jak je dnešní systém nejlepší v porovnání se strašlivou minulostí. O genialitě starověkých národů se příliš nemluví. (Sami ji nedokážeme pochopit, ani vysvětlit, viz Egypťané, Aztékové, Toltékové.)
V přírodních vědách se učíme desítky nesmyslných názvů a vzorečky nepochopitelných rovnic a dávno mrtvých metod a výroků. (Pokud nestudujete přírodní vědy odborně.)
S novověkem přichází také průmyslová výroba a chemické látky. Zde je dovršen proces odcizení a prohloubení propasti mezi dělníkem a továrníkem. (Nesnažím se citovat Marxe, ale v tomto ohledu má skutečně pravdu.) V Americe se upevňuje moc centrální banky, která funguje jako soukromá organizace a budoucí kapitalistická společnost vytváří peníze na dluh. (Je to zárodek budoucích krizí.)
Vzniká reklama, později rádio, televize a další nástroje pro manipulaci s informacemi a utváření národa na poslušné ovečky.
Jak nejlépe zotročit budoucí společnost? Nabulíkovat jí, že je skutečně svobodná a od rána do večera jí masírovat zprávami o blahobytu, vítězných válkách a především sociální jistoty. (Která samozřejmě neexistuje.)
Bylo nutné člověka přizpůsobit měnícím se podmínkám, a protože přibývalo relativně vzdělaných lidí a vznik nových médií přispíval ke všeobecné informovanosti, bylo nutné přitvrdit a to umožňoval vznik nových látek.
Novou náboženskou institucí se stala korporace ovládající reklamu a veřejné mínění. Korporace nabízející nepřeberné množství zboží daly tak vzniknout konzumnímu stylu života v nadbytku. Jak nejlépe ovlivňovat lidi, než právě pomocí jejich výrobků.
Pustím se na tenký led, ale myslím si, že vznik chemických látek neumožnil pouze konzervování a dlouhodobost čerstvých výrobků, ale také karcinogenní látky způsobující v dlouhodobém měřítku rakovinu. Bylo nutné nastavit roboty tak, aby pracovali do určitého věku a potom těsně po odchodu do důchodu zemřít, aby stát nemusel platit důchody a starat se o nepotřebné konzumenty. Zvláštní je, že dnes má jít člověk do důchodu v 65, průměrný věk mužů je 70let. Nepřijde vám to trochu podezřelé?
Skutečně častá konzumace fast-food jídla způsobuje obezitu, zvýšený krevní tlak, rakovinu tlustého střeva, srdeční potíže a další doživotní následky na zdraví. Vzduch je zaplněn nebezpečnými plyny a karcinogenními látkami, které vypouštějí do vzduchu auta, továrny a různé atomo-chemické pokusy různých armád světa.
 
Existuje spoustu způsobů, jak dělat z lidí otroky a přitom jim tvrdit, že žijí v tom nejlepším a nejdemokratičtějším svobodném světě, ale kolik skutečně inteligentních lidí si uvědomí, že to, co děláme pro tento systém, je naprostá otročina a šílenství? To, co dělá on pro nás, je to, že z nás vyždímá veškerou energii na svoje potřeby, a když už nás nepotřebuje, tak nás odhodí rovnou na smrtelnou postel pro vyždímané trosky. Je dost málo výjimek, kdy se člověk dostane k práci svého koníčka, nebo dostane nějakou slušnější práci díky známosti, nebo se spoustu let učí danou odbornost, aby mohl dělat na vedoucí pozici, nad otroky (a těch je většina).
 
Vyvstává mnoho nezodpovězených otázek: Proč je legální tak škodlivá a sociálně nakažlivá droga, jako je alkohol? Proč je legální nikotin, který je drogou, která způsobuje největší závislost a rakovinu? Proč jsou v jídle, které se normálně prodává, rakovinotvorné látky? Proč je školství zaměřeno pouze na základní znalosti a odborné znalosti do práce? Proč tráví člověk většinu času v práci a zbytek prosedí, prospí? Proč musíme žít ve zničeném a znečištěném prostředí, když dávno víme, co a kdo to způsobuje? Proč jsme neustále udržováni v nevědomosti díky médiím, politikům a celému konzumnímu průmyslu? Proč tato společnost neustále vytváří tolik kriminality, psychických problémů a civilizačních nemocí? (Žádné tzv. primitivní kultury a kmeny nic takového neznají.)
 
Možná vám odpovím, protože tato společnost, na jejímž vrcholu je malá skupina nejbohatších oligarchů, si přeje zvětšovat svoje bohatství a upevňovat moc s pomocí novodobých otroků, kteří se nikdy nevzbouří, protože si myslí, že jsou svobodní a šťastní.
 
 
 
Informace o zpracování osobních údajů |  Prohlášení o Cookies |
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one